Toprak Kayması

 

Sunum, Thomas Kuhn’un 'paradigma kayması' kavramından ilham alarak, sistemlerin nasıl ve ne tür değişimler gösterdiğini farklı alanlardan örneklerle tartışıyor ve bu tartışmayı sanatçıların kendi pratikleriyle ilişkilendirmeyi amaçlıyor. Tartışmanın başlıca odaklandığı problematikler arasında bir sistemin tekrar ve döngü ile kendi devamlılığını nasıl sağladığı, tekrarın ne zaman tıkanmaya neden olan anomaliler üretmeye başladığı ve bu anomalilerin hangi şartlarda kırılmalara neden olduğu bulunuyor. Yağız Özgen bu konuyu olağan ve olağan dışı bilim; Sergen Şehitoğlu bilginin arşivlenmesi ve parazit; Ali Miharbi enformasyon ve sürpriz; Kerem Ozan Bayraktar ise çeşitlilik ve karmaşıklık kavramlarıyla ilişkilendiriyor.

tekrarvedongu

 

Share Post :

More Posts