Şimdi buradasınız

Küratörler: Seval Şener, Tuçe Erel
Sanatçılar : Kerem Ozan Bayraktar, Eda Gecikmez, Sibel Horada, Evrim Kavcar, Esra Oskay, Elvan Serin, Seval Şener, Mürüvvet Türkyılmaz ve Özlem Ünlü.
21 Şubat - 25 Mart 201 7
Arte Sanat, Ankara

(...)

Dünya üzerinde insanlığın üremesinin ve çoğalmasının tepe noktasındayız. Bundan sonra daha da kalabalık olacağız. Şu an dünya üzerinde hiç olmadığı kadar çok insan var, ama birçok tür ve çeşit yok oldu, yok olmaya da devam ediyor. Uzmanlara göre 6. Büyük Soy Tükenmesi (6th Great Extinction) başladı. Doğanın bize verdiği kaynakları son yüzyıl içinde hiç çekinmeden kullandık, kullanıyoruz. Bu süreci farklı açılardan değerlendiren birçok araştırmacı ve bilim insanı var. Bu araştırmaların son 15 yıl içinde birleştiği kavram ise Yunanca’da insan çağı anlamına gelen Antroposen, 2000 yılında Crutzen ve Stoermer tarafından öne sürüldü. Bir jeolojik devre adını veren bu kavrama göre dünya şu an Holosen (Holocene) çağından Antroposen çağına geçiş yaptı. Bu dönemin önemi, insan eliyle dünyanın zemininde bırakılan izin derinleşmesinden ve geri dönüşü olmayan zararların bu çağda oluşmasından geliyor. Dahası bu çağ insanın kendini doğa karşısında çaresiz hissettiği, yıldırım, çığ, sel gibi doğal afetlerden korktuğu değil, kendi yaptıkları yüzünden afetlere yol açtığı bir çağ. Bu çağın başlangıcını belirlemeye yönelik araştırmalar ve tartışmalar ise hâlâ sürüyor. Çağın başlangıcı olarak tartışılan iki önemli olaydan birisi endüstriyel devrim, diğeri atom bombasının icadı. Bu araştırmaların sürdürüldüğü Antroposen Çalışma Grubu (Anthropocene Working Group ) jeoloji odaklı araştırmalar yapsa da konu felsefecilerin, sosyal bilimcilerin, bağımsız araştırmacıların ve sanatçıların gündemine girmiş durumda.
‘Şimdi Buradasınız’ sergisi Seval Şener ve Tuçe Erel’in küratörlüğünde Antroposen kavramından yola çıkan bir grup sergisi. Kavram üzerine bir süredir çalışan sanatçı ve küratörler için Antroposen, hem içeriği hem de metodolojik çerçeveyi belirliyor. Serginin amacı seçilmiş sanatçıların yakın dönemdeki işlerini bir araya getirerek Antroposen kavramı ile bağlantılarını kurmak ve bu kavram çerçevesinde yeni bir okuma ve algılama süreci başlatmak. Küratörler Antroposen kavramını bir farkındalık aracı olarak da kullanıyor. Sanatçıların işleri üzerinden doğayla insan, doğayla toplum, bilimle insan arasındaki ilişkiler konusunda yeni bir okuma ve yorumlama alanı yaratmak hedefleniyor.


‘Şimdi Buradasınız’ sergisinde yer alan sanatçılar Kerem Ozan Bayraktar Eda Gecikmez, Sibel Horada, Evrim Kavcar, Esra Oskay, Elvan Serin, Seval Şener, Mürüvvet Türkyılmaz ve Özlem Ünlü.
Serginin 21 Şubat 2017 tarihli açılışında Korhan Erel solo bir ses performansı gerçekleştirecek.


Ayrıca sergi kapsamında 25.02.2017 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite’sinden akademisyen Fatma Aykanat’ın katılımıyla Antroposen kavramı ile ilgili bir söyleşi yapılacak.

 
 

Share Post :

More Posts