PSO J318.5-22 does not have a host star (2015)

Kerem Ozan Bayraktar’ın “PSO J318.5-22 does not have a host star” isimli çalışması, dilsel göstergelerin mantığı ile olguların mantığının birbirlerine olan uygunluğu bağlamında  çözümlenebilir. Bu çalışma, uzayda başıboş dolaşan bir gök cisminin devinimini betimler. Bilim tarafından gözlemlendiği kadarıyla bu gezegen ne etrafında dönen bir gök cismine ne de kendisinin etrafında döndüğü bir gök cismine sahiptir.

Neon tüplerden oluşan dilsel ifade aslında olumsuz varoluşsal bir olguyu betimlemektedir. Yani, görülen dilsel ifade ‘PSO J318.5-22’ adlı yıldızın belirli bir yörüngesinin olmadığını betimler. Bayraktar,  bize gözüktüğü biçimiyle herhangi bir yörüngeye sahip olmayan ne de gelecekteki konumu belirlenemeyen PSO J318.5-22’nin durumunu tümcenin görülen biçimine yansıtmaktadır. PSO J318.5-22’nin  belirli bir yörüngeye sahip olmayışı, çalışmadaki neon tüplerin bir bölümünün içinde elektrik akımının ve gazın yokluğu ile karşılanmaktadır. Ancak gezegen PSO J318.5-22’nin varlığını gözlemlediğimiz gibi en genelde “yıldız” kavramına dair bir bilgimiz de bulunur. Zira, bilgimizin sınırları içinde olan gözlemlenebilir bu olgular ve bu olgulardan kavradığımız “yıldız” kavramı neon tüplerdeki gazın ve bunların ışımasını sağlayan elektrik akımının bu sefer varlığıyla eşlenmektedir. Görülen dilsel ifade belirli bir nesnenin konumuna ilişkin bir olumsuz varoluşsal durumu betimlemektedir ancak bununla beraber tümce kendisini oluşturan parçaların birlikteliğini kendisinde serimler.

Yağız Özgen, 06.2017

“PSO J318.5-22 does not have a host star”, 2015, neon tubing, acrylics, cables.

“PSO J318.5-22 does not have a host star”, 2015, neon tubing, acrylics, cables.