koloni

koloni / Abud Efendi Konağı, Sultanahmet

23 Aralık – 3 Şubat 2018 tarihleri boyunca Abud Efendi Konağı’nda izlenebilecek sergi koloni, ‘insan’ tanımını sorgulamaya açan global toplumsal koşullar ve durumlardan, sanatsal çalışmalardan, akademik üretimlerden ve tartışmalardan besleniyor. İnsanı ayrıcalıklı kılan ve var oluşu topyekün insana atfeden bilgi, bilim, teknoloji ve siyaset üretim biçimlerini eleştirel bir bakışla ele alıyor. Bedeni ve bedenli varlığı eylem gücüyle işaret eden, böylelikle insan/insan olmayan, doğa/kültür, canlı/cansız, organik/teknolojik gibi inşa edilmiş ikilikleri tartışan sanatsal çalışmaları bir araya getiriyor. Doğanın ve ‘doğal’ın uzantısı olagelmiş normallik kabullerini, bu kabüllerden hareket alan ahlakçılığı, dişi-erkek morfolojilerine sıkışmış biyolojik çoğalmacılığın kurulma biçimlerini sorguluyor. Dil ve toplumsal cinsiyet tartışmaları ile ilişkilenen koloni sergisi, kültür-tarih-toplum-iktidar etkileşiminden türeyerek birbirini var eden insan merkezci kurgulara mesafe almanın bugün için barındırdığı anlamların izini sürüyor. Bu kurguları insan-sonrası ve queer eleştiri ufkundaki paydaşlıklar aracılığıyla tartışan önermelere yer veriyor.

Kerem Ozan Bayraktar, Mimicry, 2018, Video, 01:52 min
Kerem Ozan Bayraktar, Mimicry, 2018, Video, 01:52 min

koloniyi oluşturan sanatçılar ve katılımcılar; Yavuz Erkan, Ursula Mayer, Nilbar Güreş, Erinç Seymen & Uğur Engin Deniz, Daria Martin, Gökçe Yiğitel, Mary Maggic, İris Ergül, Katja Novitskova, Furkan Özkekin, Dynasty Handbag, Aykan Safoğlu, İz Öztat ve Zişan, Kerem Ozan Bayraktar, Mariah Garnett, Umut Yıldırım, Yasemin Nur ve İyi Saatte Olsunlar. koloni, Kevser Güler, Derya Bayraktaroğlu ve Aylime Aslı Demir'in küratörlüğüyle gerçekleşecek.

koloni insandan daha çok ve daha önce bir aradalığı imliyor
yaşamı olumlayan düşünce ve üretimlerden güç alıyor
nekropolitik tahakküm biçimlerini reddediyor
bir aradalıktan arzu, direnç, neşe ve haz devrişen yaşamsal bir materyalizmin imkanlarını araştırıyor
yeni yakınlıklar ve açıklıklar ile kurulan zaman-mekan’da düzensizce yayılıyor koloni

Basın bülteni

Röportaj

 

Koloni Exhibition Poster
Koloni Exhibition Poster

Share Post :

More Posts