F-86 Sabre jetinin bir bölümü, 2011,135 x 90 cm, c-print

F-86 Sabre jetinin bir bölümü, 2011,135 x 90 cm, c-print