İlişkiler Üzerine Komposizyon (2011)

“Küçük Algılamalar” başlıklı video seçkisinde, Kerem Ozan Bayraktar sessiz bir harekete dikkat çekmekte. İmajların hız ve yavaşlık ilişkileri “küçük algıları” ortaya koymakta. Bir bakıma hareketin kendisinden önce eylemi duyan bir izleyiciyi öne çıkarmak isteyen video çalışmaları bir bakıma ufaktan da daha ufak bir hareketi bize algılatmaktalar. “Kamusal Bir Heykelin Açılışı İçin Seremonisi” adlı videoda, ahenk ve hareket   birbiriyle ilişki içinde, bir güç ilişkisine; birbiriyle bir  “kapma” ilişkisine girmekte. “Pervanesiz Fan” ve “Bir Ağıt İçin Müzik Klibi” adlı çalışmalarda espas öne çıkmakta,  eylem sessizce kendisini göstermekte. Algılamalar ise her seferinde “küçük algılamalar” olarak gözükmektedir.

- Ali Akay, 2015