Bir tavuk sistemi ve değişkenleri (2017)

"Bir tavuk sistemi", Bayraktar'ın insan yerine hayvan figürleri kullanarak, insan etkinliklerini soyutladığı ve figürasyonu formalist bir yöne doğru çekerek absürdleştirdiği "Sirk" serisinin devamı niteliğinde bir çalışmadır.

Çalışma, farklı kamera açılarından bir spor salonu içindeki farklı türde hayvanları gösteren bilgisayar üretimi imgelerden oluşmaktadır. Bu çalışma fotoğraf kadrajının sınırları ile fotoğrafın içinde betimlenen alanın sınırlarının ilişkisini çözümlemeye yöneliktir. Kamera bir alana yaklaştığında o sistemin sınırlarını betimleme gücü de aynı oranda azalmaktadır.

Chicken System, 2017, 54 x 47 cm, Computer generated image, archival pigment print